(สพอ.นิคมคำสร้อย) นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และคณะกรรมการลงพื้นที่คัดเลือกกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
            นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๑ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๒ ลงพื้นที่คัดเลือกกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งกลุ่มทอผ้าบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๔ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เป็นตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร คัดเลือกระดับเขตในครั้งนี้
           โดยมีนางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร, นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย, นายชัยณรงค์ กาญจนกัณโห หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, นายอำพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ, นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ/ตัวแทนฯ/ผู้นำฯ ภายในอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย
          ณ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๔ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 89 times, 1 visits today)