(สพอ.นิคมคำสร้อย) ลงพื้นที่บ้านหนองหลี่ เพื่อซักซ้อมการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน สู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อยพร้อมทีมงาน สพอ.นิคมคำสร้อย ลงพื้นที่บ้านหนองหลี่ เพื่อซักซ้อมการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน สู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา
ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองหลี่ หมู่ที่ ๗ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 50 times, 1 visits today)