(สพอ.นิคมคำสร้อย) ลงพื้นที่บ้านหนองหลี่ เพื่อซักซ้อมการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน สู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อยพร้อมทีมงาน สพอ.นิคมคำสร้อย ลงพื้นที่บ้านหนองหลี่ เพื่อซักซ้อมการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน สู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา โดยมีเจ้าหน้าที่​สำนักงานพัฒนาชุมชน​จังหวัด​มุกดาหาร​ เข้าร่วมให้ข้อมูลฯ​ ในครั้งนี้ด้วย
ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองหลี่ หมู่ที่ ๗ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 190 times, 1 visits today)