(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินโครงการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ​ ศาลาประชาคมบ้านขอนแก่น หมู่ที่​ ๒ ตำบลนาอุดม

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางเกศลา​ ทองคำ​เจริญ​ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายนายลภน​พัฒน์​ ไ​วศิษ​ฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ดำเนินโครงการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง​ โดยได้ดำเนิ​นการ​ประเมิน​หมู่บ้าน​ตามตัวชี้วัด​และให้ชาวบ้าน​ช่วยกันวิเคราะห์​ความคาดหวัง, ผล, ปัญหา​รวมถึงการแก้ไขในการดำเนินงาน​หมู่​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ พร้อมทั้งติดตามโครงการฯ​ ที่ดำเนินการในหมู่บ้า​นเศรษฐ​กิจพอเพียง​
ณ​ ศาลาประชาคมบ้านขอนแก่น หมู่ที่​ ๒ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 77 times, 1 visits today)