(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินโครงการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ​ ศาลาประชาคมบ้านทรายไหล​แล้ง​ หมู่ที่​ ๔ ตำบลนาอุดม

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นางเกศลา​ ทองคำ​เจริญ​ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายนายลภน​พัฒน์​ ไ​วศิษ​ฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ดำเนินโครงการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง​ โดยได้ดำเนิ​นการ​ประเมิน​หมู่บ้าน​ตามตัวชี้วัด​และให้ชาวบ้าน​ช่วยกันวิเคราะห์​ความคาดหวัง, ผล, ปัญหา​รวมถึงการแก้ไขในการดำเนินงาน​หมู่​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ พร้อมทั้งชี้แจงงานพัฒนาชุมชน​เพิ่มเติม​ โดยมีนายธนโชติ โชติบุญยศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติ​มาเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย​ฯลฯ​ ในครั้งนี้ด้วย
ณ​ ศาลาประชาคมบ้านทรายไหล​แล้ง​ หมู่ที่​ ๔ ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 61 times, 1 visits today)