(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยนายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ (ผู้รับผิดชอบงาน จปฐ. และ กชช ๒ ค.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน หน่วยงานภาคีการพัฒนา และคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลระดับจังหวัด

โดยมีกิจกรรมการนำเสนอผลการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ เวทีเสวนาการบูรณาการข้อมูลฯ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนมุกดาหาร การชี้เป้าครัวเรือนตกเกณฑ์ปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร สถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร และผู้แทนคลังจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา

ณ ห้องมรกต ชั้น ๒ โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 30 times, 1 visits today)