(สพอ.นิคมคำสร้อย) นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และคณะกรรมการลงพื้นที่คัดเลือกกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.             นายวิฑ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่คัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองหลี่ หมู่ที่ ๗ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.            นายวิฑู [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ลงพื้นที่บ้านหนองหลี่ เพื่อซักซ้อมการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน สู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ห้ามพลาด! ในงานเฉลิมฉลองหอแก้วมุกดาหาร ครบ ๒๔ ปี “ถนนสนุกสีสัน วัฒนธรรมมุกดาหาร” Sanuk is colorful culture in Mukdahan ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหอแก้วมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญเที่ยวงานเฉลิมฉลองหอแก้วมุกดาหาร [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.      [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินโครงการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ​ ศาลาประชาคมบ้านทรายไหล​แล้ง​ หมู่ที่​ ๔ ตำบลนาอุดม

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกศลา​ ทองคำ​เจริญ​ พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ลงพื้นที่บ้านหนองหลี่ เพื่อซักซ้อมการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน สู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินโครงการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ​ ศาลาประชาคมบ้านขอนแก่น หมู่ที่​ ๒ ตำบลนาอุดม

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกศลา​ ทองคำ​เจริญ​ พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ