(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมเปิดโครงการฟื้นฟูและพัฒนา ลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ต.นิคมคำสร้อย

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางเกสลา ทองคำเจ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน โครงการ “หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน” ณ บ้านคำไหล ม.๕ ตำบลนาอุดม

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒          นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒน [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านภูแผงม้า ต.นิคมคำสร้อย

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒           นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒน [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านเรืองเจริญ ต.นิคมคำสร้อย

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒           นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒน [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน โครงการ “หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน” ณ บ้านวงศ์พระจันทร์ ม.๑๑ ตำบลนาอุดม

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. นายลภ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน โครงการ “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” บ้านทรายไหลแล้ง ม.๔ ต.นาอุดม

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.       [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน โครงการ”หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน” ณ บ้านป่าเตย ม.๓ ต.นาอุดม

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. นายลภ [...]

อ่านต่อ