(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม งาน “ฉลอง ๔๐ ปีนิคมคำสร้อย” ณ ห้องประชุมพระเทพโมฬี อำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม งาน “ฉลอง ๔๐ ปีนิคมคำสร้อย” ร่วมกับทางหัวหน้าส่วนราชการและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ในครั้งนี้
 
ณ ห้องประชุมพระเทพโมฬี อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 37 times, 1 visits today)