(สพอ.นิคมคำสร้อย) ” มุกดาหาร คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด ( otop product champion : opc) “

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ที่ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 5 และ 11 พบปะผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และมอบแนวทางการดำเนินงาน การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด ( OTOP product Champion : opc )

         จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 5 และ 11 เยี่ยมชม และให้คำแนะนำ แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ส่งผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ารับการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรฯ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ

cr. ส.ปชส.มุกดาหาร

(Visited 49 times, 1 visits today)