(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อเตรียมงานฉลอง ๔๐ ปีนิคมคำสร้อย

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.

นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานฯ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อเตรียมความพร้อม งานฉลอง ๔๐ ปีนิคมคำสร้อย

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 48 times, 1 visits today)