(สพอ.นิคมคำสร้อย) ติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน โครงการ “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” ณ บ้านคำบง ม.๔ ตำบลโชคชัย​

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒​ เวลา​ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐​ น.
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน โครงการ “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมทั้งตรวจรับวัสดุฯ ในโครงการดังกล่าว และชี้แจงข้อราชการในงานพัฒนาชุมชน รวมทั้งการติดตามงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินเป็นไปอย่างราบรื่น
ณ บ้านคำบง ม.๔ ตำบลโชคชัย​ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 55 times, 1 visits today)