(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการท่องเที่ยวทุ่งกังหันลมร่มเกล้าฯ ณ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๓.๓๐ น.

นางเกสลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยนายวีรยุทธ สุวรรณศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการท่องเที่ยวทุ่งกังหันลมร่มเกล้าฯ
ณ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 112 times, 1 visits today)