(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมแนวทางกาดำเนินงานคัดสรร otop ปี ๖๒ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการคัดสรร ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น

นายโรจกร วรรณศรี (นว.พช.ชำนาญการ) พร้อมด้วยนางสาวกัญญาณัฐ ห้วยทราย (นว.พช.ปฏิบัติการ) ประชุมแนวทางการดำเนินงานคัดสรร otop ปี ๖๒ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการคัดสรร ในโครงการดังกล่าวฯ

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

(Visited 29 times, 1 visits today)