(สพอ.นิคมคำสร้อย) อบรมทักษะ “การผูกผ้า/การประดับผ้า” เพื่อเป็นการลดรายจ่ายให้แก่ชุมชน และเพื่อเชื่อมโยงสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบ ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๑ บ้านชัยมงคล ตำบลโชคชัย

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.      [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม งาน “ฉลอง ๔๐ ปีนิคมคำสร้อย” ณ ห้องประชุมพระเทพโมฬี อำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒   นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ” มุกดาหาร คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด ( otop product champion : opc) “

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเล [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน โครงการ “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” ณ บ้านคำบง ม.๔ ตำบลโชคชัย​

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒​ เวลา​ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐​ น. นางเกศลา ท [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ./กชช.๒ค) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางเกสลา ทองคำเจ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมแนวทางกาดำเนินงานคัดสรร otop ปี ๖๒ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการคัดสรร ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น นายโรจกร วรรณศรี (น [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการท่องเที่ยวทุ่งกังหันลมร่มเกล้าฯ ณ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๓.๓๐ น. นางเกสลา ทองคำเจ [...]

อ่านต่อ