(สพอ.นิคมคำสร้อย) ให้บริการคำปรึกษากลุ่มสตรี ในเรื่องการจัดทำโครงการ การขอกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
     ทีมงาน สพอ.นิคมคำสร้อย ให้บริการคำปรึกษากลุ่มสตรี ในเรื่องการจัดทำโครงการ การขอกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมทั้งระเบียบการใช้เงินคืน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 107 times, 1 visits today)