(สพอ.นิคมคำสร้อย) กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

>> สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://personnel.cdd.go.th/

>> สมัครสอบได้ที่ https://cdd.thaijobjob.com/

(Visited 331 times, 1 visits today)