(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
             สพอ.นิคมคำสร้อย ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒
           โดยนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีฯ โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ในการดำเนินการ
           ทั้งนี้ กลุ่มองค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนฯ
ณ วัดบรรพตมโนรมย์ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 29 times, 1 visits today)