(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.            นา [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการตรวจสอบข้อมูล จปฐ. และติดตามความคืบหน้าการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.       นายลภนพัมน์ ไ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

✨ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ย [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ให้บริการคำปรึกษากลุ่มสตรี ในเรื่องการจัดทำโครงการ การขอกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒      ทีมงาน สพอ.นิคมคำสร้อย ให้บร [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุม “โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นักวิชาก [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) นายสุรชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๖๒ สพอ.นิคมคำสร้อย

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรชาติ พรหมดิเร [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒              สพอ.นิคมคำสร้อย ร่วมพ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งและขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของ หน.กานต์พิชชา สุธีรวิชญนันท์ (หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน)

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำ [...]

อ่านต่อ