(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุม โครงการ “ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมหลักส่งเสริมเเละพัฒนาช่องทางการตลาด กิจกรรมย่อยส่งเสริมช่องทางการตลาด” ณ ห้องมรกต โรงแรมพลอยพาเลช

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.           นางเกศลา ท [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน) ณ ศาลาประชาคมบ้านคำนางโอก หมู่ ๕ ตำบลร่มเกล้า

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอน [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมให้บริการกลุ่มสตรีอำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อทำสัญญาเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒             สพอ.นิคมคำสร้อย ร่วมกั [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมแผนบูรณาการตำบลนิคมคำสร้อย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมบ้านคำสร้อย ม.๑ ตำบลนิคมคำสร้อย

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายวีร [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน) ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกกเปลือย หมู่ ๕ ตำบลหนองแวง

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒              นางเกศลา ทองคำเจริญ พ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมสร้อย) สารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวาระครบรอบ ๔๕ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

สารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวาระครบรอบ ๔๕ ปี วันค [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมแผนบูรณาการตำบลนิคมคำสร้อย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมบ้านคำสร้อย ม.๑ ตำบลนิคมคำสร้อย

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.     นา [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน จากอำเภอหว้านใหญ่

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒           นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒน [...]

อ่านต่อ