(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน) ณ ศาลาประชาคมบ้านขอนแก่น หมู่ ๒ ตำบลนาอุดม

นที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒      นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน) ณ ศาลาประชาคมบ้านเรืองเจริญ หมู่ ๑๒ ตำบลนิคมคำสร้อย

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒          นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒน [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน) ณ ศาลาประชาคมบ้านทรายไหลแล้ง หมู่ ๔ ตำบลนาอุดม

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒           นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน) ณ ศาลาประชาคมบ้านชัยมงคล หมู่ ๑ ตำบลโชคชัย

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒       นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนากา [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน) ณ ศาลาประชาคมบ้านร่มเกล้า (ผัง ๓, ๔) หมู่ ๓ ตำบลร่มเกล้า

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒            นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน) ณ ศาลาประชาคมบ้านคำบง หมู่ ๔ ตำบลโชคชัย

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒            นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อพช. มอบหมาย รองอธิบดีฯ นายโชคชัย แก้วป่อง บรรยายแทน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงาน กปร.

[...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) วันสตรีสากล อำเภอ​นิคมคำสร้อย​ คึกคัก องค์กรสตรีทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมล้นหลาม มุ่งยกระดับบทบาทของสตรีในสังคม

วันที่​ ๘ มี.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ​ นางเกศลา​ ทองคำ​เจร [...]

อ่านต่อ