(สพอ.นิคมคำสร้อย) เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ (MUK – SAVAN Fun&Fin Festival 2019)

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ (MUK – SAVAN Fun&Fin Festival 2019)

ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562 ณ บริเวณหาดมโนภิรมย์ ริ่มฝั่งแม่น้ำโขง ตำบลชะดนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

https://www.facebook.com/events/651983645244298/?ti=as

(Visited 150 times, 1 visits today)