(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการ ติดตามความก้าวหน้า การบริหารจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ.และ กชช 2 ค. ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
         นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมทีมงานฯลฯ ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการ ติดตามความก้าวหน้า การบริหารจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ.และ กชช ๒ ค. ประจำปี ๒๕๖๒ (ระดับจังหวัด) ซึ่งมีคณะทำงานระดับอำเภอ ระดับตำบล และอาสาสมัครจัดเก็บ ของอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมเข้ารับการนิเทศ และติดตาม ฯลฯ ในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 27 times, 1 visits today)