(สพอ.นิคมสร้อย) สารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวาระครบรอบ ๔๕ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

สารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เนื่องในวาระครบรอบ ๔๕ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๖ มีนาคม ๒๕๖๒
>> ๔๕ ปี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย

(Visited 215 times, 1 visits today)