(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
      นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
      สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากนั้นประธานในพิธีได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
      ณ ห้องแก้วมุกดา โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 17 times, 1 visits today)