(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.         นายโรจกร วร [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการ “เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” ณ บ้านคำนางโอก หมู่ที่ ๕ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒             สพอ.นิคมคำสร้อย ดำเนิ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินกิจกรรมโครงการ “เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” ณ บ้านคำนางโอก หมู่ที่ ๕ ตำบลร่มเกล้า

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒           สพอ.นิคมคำสร้อย ดำเนินก [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการ ติดตามความก้าวหน้า การบริหารจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ.และ กชช 2 ค. ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒          นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒน [...]

อ่านต่อ