(สพอ.นิคมคำสร้อย) ให้การต้อนรับและนำคณะติดตามฯ ลงพื้นที่ นำคณะติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จากกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ ๒๖ กุมภาพนธ์ ๒๕๖๒
        นางเกศลาทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยนายวีรยุทธ สุวรรณศรี (นว.พช.ชำนาญการ) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร (กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร) ให้การต้อนรับและนำคณะติดตามฯ ลงพื้นที่ นำคณะติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จากกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.
        ณ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๔ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 38 times, 1 visits today)