(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมรับการนิเทศ จากทีมนิเทศจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (ไตรมาส ๑ – ๒)

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
        ทีมงาน สพอ.นิคมคำสร้อย ร่วมรับการนิเทศ จากทีมนิเทศจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (ไตรมาส ๑ – ๒) ทั้งนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย กล่าวบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
        ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 71 times, 1 visits today)