(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รุ่นที่ ๓)

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาวนฤมล พื้นแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
(Visited 27 times, 1 visits today)