(สพอ.นิคมคำสร้อย) ทีมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การชำนะหนี้

วันนี้ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย นำทีมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การชำนะหนี้

ณ พื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย  (ตำบลนาอุดม,  ตำบลนิคมคำสร้อย, ตำบลโชคชัย, ตำบลร่มเกล้า)

(Visited 31 times, 1 visits today)