(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะฯ ในการลงพื้นที่ มอบนโยบายและกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
          สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะฯ ในการลงพื้นที่ มอบนโยบายและกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๒ จุด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรโคขุนหนองสูง และศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีส่วนราชการทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อม ด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมให้การต้อนรับ ในครั้งนี้ด้วย
        ณ สหกรณ์การเกษตรโคขุนหนองสูง และศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
(Visited 32 times, 1 visits today)