(สพอ.นิคมคำสร้อย) จัดอบรมโครงการ “ประชุมเชิงปฎิบัติการหนุนเสริมอาชีพครัวเรือนลดความเหลื่อมล้ำ” ณ ศาลาประชาคม บ้านม่วงไข่ ม.๒ ต.นิคมคำสร้อย

๒๑ มกราคม ๒๕๖๒               นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) อบรมสาธิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP นวัติวิถี กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี อำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่​ ๒๐​ มกราคม​ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นา [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เอกสารประกอบการมอบภารกิจสำคัญ ของท่าน อพช. นิสิต จันทร์สมวงศ์ ในการประชุมกรมฯ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เอกสารประกอบการมอบภารกิจสำคัญ ของ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) อบรมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน”

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒          นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒน [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒​ เวลา​ ๐๙.๐๐ น.           สพอ.นิคม [...]

อ่านต่อ