(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมแถลงข่าว “OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต”

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.
                นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เข้าร่วมแถลงข่าว “OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต”
               โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านโพสีส้อย กุทิลาด รองหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงสะหวันนะเขตและคณะ พร้อมด้วย นายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมแถลงข่าวโดยงานกำหนดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
              ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 84 times, 1 visits today)