(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สพอ.นิคมคำสร้อย

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
             สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย นำโดยนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อยทุกท่าน และคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ประชุมตามโครงการ “ประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๒”
            ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 31 times, 1 visits today)