(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมเชิงปฎิบัติการหนุนเสริมอาชีพครัวเรือนลดความเหลื่อมล้ำ ณ ศาลาประชาคมบ้านนาสองเหมือง ม.๔ ต.นากอก

๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
              นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายโรจกร วรรณศรี (นว.พช.ชำนาญการ) จัดอบรมโครงการ “ประชุมเชิงปฎิบัติการหนุนเสริมอาชีพครัวเรือนลดความเหลื่อมล้ำ” ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
              ณ ศาลาประชาคมบ้านนาสองเหมือง ม.๔ ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
(Visited 180 times, 1 visits today)