(สพอ.นิคมคำสร้อย) จัดอบรมโครงการ “ประชุมเชิงปฎิบัติการหนุนเสริมอาชีพครัวเรือนลดความเหลื่อมล้ำ” ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยกอก ม.๗ ต.นากอก

๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
        นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายโรจกร วรรณศรี (นว.พช.ชำนาญการ) จัดอบรมโครงการ “ประชุมเชิงปฎิบัติการหนุนเสริมอาชีพครัวเรือนลดความเหลื่อมล้ำ” ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยกอก ม.๗ ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
(Visited 50 times, 1 visits today)