(สพอ.นิคมคำสร้อย) นำหมู่บ้านเป้าหมาย “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒” ศึกษาดูงานณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มุกดาหารประสานมิตรบ้านบะ

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
           สพอ.นิคมคำสร้อย นำโดยนายวีรยุทธ สุวรรณศรี (นว.พช.ชำนาญการ) พร้อมด้วยนายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นว. พช. ปฎิบัติการ) นำหมู่บ้านเป้าหมาย “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒” ศึกษาดูงาน เรียนรู้วิถีชีวิตเพื่อนำมาปรับใช้ในชุมชนตัวเอง
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มุกดาหารประสานมิตรบ้านบะ หมู่ ๕ ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
(Visited 670 times, 1 visits today)