(สพอ.นิคมคำสร้อย) มุกดาหาร รับรางวัลพระราชทานฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี ๒๕๖๑ (บ้านหนองนกเขียน ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร)

(Visited 40 times, 1 visits today)