(สพอ.นิคมคำสร้อย) ผวจ. มุกดาหาร และรอง ผวจ. มุกดาหาร เยี่ยมชมกลุ่ม OTOP บ้านชัยมงคลและกลุ่มผลิตเส้นพลาสติกตะกร้าสานและหวายเทียมบ้านเกษตรสมบูรณ์

วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.
        นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมเยี่ยมชมกลุ่ม OTOP บ้านชัยมงคลและกลุ่มผลิตเส้นพลาสติกตะกร้าสานและหวายเทียมบ้านเกษตรสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้า OTOP และขยายผลในด้านการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
      โดยมีนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย และนายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนกลุ่มแม่บ้าน ร่วมตอนรับในครั้งนี้ด้วย
ณ ศูนย์ “OTOP” บ้านชัยมงคล ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 241 times, 1 visits today)