(สพอ.นิคมคำสร้อย) อบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามโครงการ “สัมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” ณ บ้านคำบง หมู่ ๔ ต.โชคชัย

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นางเ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) อบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามโครงการ “สัมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ชัยมงคล หมู่ ๑ ต.โชคชัย

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นว. พช. [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) อบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามโครงการ “สัมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ทรายไหลแล้ง หมู่ ๔ ต.นาอุดม

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นายล [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) อบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามโครงการ “สัมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.     [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) นำหมู่บ้านเป้าหมาย “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒” ศึกษาดูงานณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มุกดาหารประสานมิตรบ้านบะ

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.     [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ผวจ. มุกดาหาร และรอง ผวจ. มุกดาหาร เยี่ยมชมกลุ่ม OTOP บ้านชัยมงคลและกลุ่มผลิตเส้นพลาสติกตะกร้าสานและหวายเทียมบ้านเกษตรสมบูรณ์

วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.         นายชย [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.               นา [...]

อ่านต่อ