(สพอ.นิคมคำสร้อย) เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านด่านมน ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ #เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัต [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) Live2!! บ้านด่านมน “ล่องแพ เบิ่งอ่าง หยางภู” หาดรับตะวัน ชมปลาฝาล้านปี ล่องแพชมอ่างขี้เหล็ก รับประทานอาหารอร่อยและเดินภูหมูดูธรรมชาติ #เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว #OTOP #นวัตวิถี #นิคมคำสร้อย

Live2!! บ้านด่านมน "ล่องแพ เบิ่งอ่าง หยางภู" [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) Live!! บ้านด่านมน “ล่องแพ เบิ่งอ่าง หยางภู” หาดรับตะวัน ชมปลาฝาล้านปี ล่องแพชมอ่างขี้เหล็ก รับประทานอาหารอร่อยและเดินภูหมูดูธรรมชาติ #เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว #OTOP #นวัตวิถี #นิคมคำสร้อย

https://www.facebook.com/pr.muk.49000/videos/3095770998 [...]

อ่านต่อ