(สพอ.นิคมคำสร้อย) เชิญชวน..มางานมหกรรมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี @อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เชิญชวน..มางานมหกรรมการท่องเที [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านชัยมงคล ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

๘ พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.                  นายชยันต์ ศิ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บ้านเรืองเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย

๗ พ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.      นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่า [...]

อ่านต่อ