(สพอ.นิคมคำสร้อย) พิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินปี ๒๕๖๑ และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา 0๙.๓0 น.

นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินปี ๒๕๖๑ และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑

โดยมีผู้แทนจากกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้นายวีรยุทธ สุวรรณศรี (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) และนายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ได้เข้าร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ด้วย

ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1154988458009497&id=286699104838441

(Visited 100 times, 1 visits today)