(สพอ.นิคมคำสร้อย) รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๑ “กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเรืองเจริญ” ที่มีผลการดีเด่น (Best practice)

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ขอแสดงความยินดีกับชุมชนบ้านเรืองเจริญ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
#รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๑ “กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเรืองเจริญ” ที่มีผลการดีเด่น (Best practice)
#รางวัลเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง แต่สิ่งสำคัญ คือ ชุมชนต้องนำไปปฎิบัติจริง ทำจริง และแก้ไขปัญหาได้จริง

(Visited 61 times, 1 visits today)