(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมที่ ๙ การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรัตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ ๓ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มของใช้ของฝากของที่ระลึก

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวัชระ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมที่ ๙ การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ ๒ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.           นายชัยณรงค์ ก [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) พิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินปี ๒๕๖๑ และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา 0๙.๓0 น. นายศุภกร มูลสุวร [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๑ “กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเรืองเจริญ” ที่มีผลการดีเด่น (Best practice)

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำส [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) รบกวนทุกท่านช่วยกดติดตาม [Subscribe] ข่าวของ สพอ.นิคมคำสร้อย​ [สพจ.มุกดาหาร] รวมถึงข่าวที่น่าสนใจ ได้หลากหลายช่องทาง

วันที่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในเมื่อสื่อออนไลน์ มันเอนมาทางน [...]

อ่านต่อ