(สพอ.นิคมคำสร้อย) ชาวอำเภอนิคมคำสร้อยเตรียมพบกับมินิคอนเสิร์ต วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นี้ “คลื่นรักทรู เพื่อคนอีสาน” มนต์แคน แก่นคูน

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ชาวอำเภอนิคมคำสร้อยเตรียมพบกับมิน [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทิศทางการพัฒนาชุมชน

“ประชาชนมีความสุข เรา พช. จึงมีความสุข” นายนิสิต จันทร์ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนิน​กิจกรรม​ ๕.๑ การประชาสัมพันธ์​ชุมชนท่องเที่ยว​ OTOP​ นวัต​วิถี​ จังหวัด​มุกดาหาร​ online/offline/platform

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา​ ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.     [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ นตผ.จังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.oo – ๑๖.๓o น. สำนักงานพัฒน [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนิน​กิจกรรม​ ๕.๑ การประชาสัมพันธ์​ชุมชนท่องเที่ยว​ OTOP​ นวัต​วิถี​ จังหวัด​มุกดาหาร​ online/offline/platform

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา​ ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.     [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนิน​กิจกรรม​ ๕.๑ การประชาสัมพันธ์​ชุมชนท่องเที่ยว​ OTOP​ นวัต​วิถี​ จังหวัด​มุกดาหาร​ online/offline/platform

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา​ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.     [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ นตผ.จังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี

๑o ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.oo – ๑๖.๓o น. สำนักงานพัฒน [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ นตผ.จังหวัดมุกดาหาร ออกติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท้องเที่ยว Otop นวัตวิถี

๑o ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.oo – ๑๖.๓o น.       สำนักง [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมเดินทางไปส่งนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖๑               นางเกศลา ทองคำเจริ [...]

อ่านต่อ