(สพอ.นิคมคำสร้อย) พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำจาก นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
       นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำจาก นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑,๔,๑๑ ตรวจติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน งานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี ๒๕๖๒ การเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๑-๒
       โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ พนักงานและลูกจ้าง สพจ.มุกดาหาร ให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุม สพจ.มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๑
(Visited 26 times, 1 visits today)