(สพอ.นิคมคำสร้อย) ออกติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการ “ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ของอำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
                นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอนิคมคำสร้อยและนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยนายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ออกติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการ “ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ของอำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าในโครงการดังกล่าว
               ณ บ้านชัยมงคล ม.๑ ต.โชคชัย, บ้านด่านมน ม.๔ ต.นิคมคำสร้อย และบ้านเตาถ่าน ม.๗ ต.หนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 185 times, 1 visits today)