(สพอ.นิคมคำสร้อย) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมกับอำเภอนิคมคำสร้อยและบริษัททรู เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถึระดับอำเภอ

วันนี้ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมกับอำเภอนิคมคำสร้อยและบริษัททรู เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถึระดับอำเภอ ทั้ง 3 หมู่บ้าน (บ้านชัยมงคล ม.๑ ต.โชคชัย, บ้านด่านมน ม.๔ ต.นิคมคำสร้อย, บ้านเตาถ่าน ม.๗ ต.หนองแวง) เพื่อประชาสัมพันธ์ทุกระดับให้ทราบอย่างทั่วถึง
ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 194 times, 1 visits today)