(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๑ โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จาก สนง.พช.จังหวัดสกลนคร ซึ่งนำโดยนายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชักเย่อ แชร์บอล กีฬามหาสนุก (ตีกอล์ฟพิสดาร) และการแข่งขันฟุตบอลชาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเกิดความรักความสามัคคีและเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์การใช้สนามและไฟส่องสว่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดยนางมลัยรัก ทองผา นายก อบจ.มุกดาหาร คณะผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาจังหวัดมุกดาหาร เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชาย และได้รับความอนุเคราะห์รถพยาบาลป้องกันเหตุฉุกเฉินจากโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมให้การสนับสนุน

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร (สนามกีฬากลาง) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 54 times, 1 visits today)